fbpx Skip to main content

Privatumo Politika

SLAPUKŲ POLITIKA

Tinklalapis www.luxera.lt naudoja slapukus (angl. cookies), išsaugodamas informaciją Jūsų kompiuteryje ar kitame prietaise. Šiame dokumente mes pateikiame informaciją kaip tvarkome asmens duomenis naudodami slapukus.

Tinklapį administruoja UAB „Luxera“ (juridinio asmens kodas 300871572, reg. Adresas K. Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas, tel. +370 652 55212, el. Paštas info@luxera.lt, www.luxera.lt), toliau – Bendrovė.

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

Tinklapyje naudojami slapukai

Jums lankantis mūsų internetinėje svetainėje, Jūsų įrenginyje gali būti išsaugoti kai kurie arba visi iš toliau aprašytų slapukų tipų.

Analitiniai slapukai:

Šiuos slapukus naudojant įgyjama žinių, duomenų apie tai, kaip lankytojai naudoja Bendrovės svetainę. Tokiu būdu galima optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Šių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie lankytojų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių lankytojas atėjo, kokius el. laiškus lankytojai atvėrė ir į kuriuos sureagavo bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad Bendrovė įgyja galimybę naudoti informaciją apie svetainės lankytoją ir tai, kaip jis naudoja šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip reklaminių kampanijų dalį, Bendrovė gali panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotų, kaip vartotojai naršo svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

PavadinimasTeikėjasTikslasGaliojimo pabaigaTipas
_galuxera.ltSukuria unikalų ID, kuris kaupia statistinius duomenis apie lankytojo veiklą tinklalapyje2 metaiHTTP
_gidluxera.ltSukuria unikalų ID, kuris kaupia statistinius duomenis apie lankytojo veiklą tinklalapyjeIki svetainė yra uždaromaHTTP

Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinė visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Bendrovės svetainę) gali neveikti tinkamai.

Kilus klausimų ar neaiškumų dėl mūsų naudojamų slapukų paskambinkite tel. +370 652 55212, el. Paštas info@luxera.lt

PRIVATUMO POLITIKA

Šios taisyklės (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius asmens duomenų valdytojo UAB “Luxera, jar kodas – 110789342, adresas – Partizanų g. 36-44, LT-49482 Kaunas, Lietuva, info@luxera.lt) (toliau – „Bendrovė“) atliekamo Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.

Privatumo politika skirta klientų privatumo interesams užtikrinti. Bendrovė tvarkydama Asmens duomenis vadovaujasi ES Reglamento Nr. 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, taip pat LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, LR elektroninių ryšių įstatymu.

 

Terminai

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų prekes bei paslaugas, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba bet kokiu būdu naudojasi Bendrovės paslaugomis, ketina pirkti ar perka Bendrovės prekes ir ar kitokiu būdu yra susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar prekėmis. Taip pat asmuo, kuris lankėsi Bendrovės internetiniame puslapyje www.luxera.lt, Facebook paskyroje[1].

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

Kokiais principais mes vadovaujamės?

Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai, teisėtai, teisingai ir tokia apimti kiek reikalauja įstatymas, duomenų subjektas ar teisėti įmonės interesai.

Asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į asmens duomenų gavimo tikslą;

Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą (tiesioginės rinkodaros tikslais).

Asmens duomenų naudojimas

Bendrovė naudoja Asmens duomenis komercinių sutarčių sudarymui, buhalterinė apskaitai, sutarčių vykdymui, paslaugų suteikimui, įrengimų instaliacijai, informacijos teikimui, tiesioginės rinkodaros tikslais (naujiems klientams – esant sutikimui), kitoms įstatymo nustatytoms prievolėms vykdyti. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

Kokius duomenis galime tvarkyti?

Vardas, pavardė;

Asmens kodas;

Adresas, asmens dokumento kopija tapatybei nustatyti;

Telefono numeris;

El. pašto adresas;

Informacija įsigyjamas prekes bei paslaugas;

Informacija apie pasirinktas ar teikiamas paslaugas ir jų naudojimo trukmę;

Su prekių paslaugų kokybės vertinimu susijusi informacija;

Informacija prekių gražinimą;

Duomenys apie nemokumo rizikos vertinimą;

Informacija apie atsiskaitymus už prekes/paslaugas;

Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys;

Duomenys apie įmokas;

Informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);

Informaciją apie sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros;

Informacija apie pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl reklaminės (naujienos, programos pasiūlymai, akcijos ir pan.);

Informacijos gavimo, dalyvavimo nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo;

Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, taip pat – apie sutikimą dėl nemokumo rizikos vertinimo;

Komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija;

Duomenys apie naršymą Bendrovės tinklalapyje ir trečiųjų asmenų paskyrose (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas);

Telefoninių pokalbių įrašai skambinant Bendrovės atstovams;

Susirašinėjimo su Bendrove informacija (per el. paštą, sms ir kt.);

Kliento kreipimaisi ir Bendrovės atsakymai dėl spręstinų klausimų;

Naujienlaiškių prenumeratų užsakymai.

Kokiu būdu gauname jūsų duomenis?

Kai informaciją Bendrovei pateikiate patys (pvz., pildant Bendrovės paraiškas, sutartis ir/ar kitus dokumentus (įskaitant per mūsų partnerius), mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis).

Saugojimo trukmė

Bendrovė Asmens duomenis tvarko tik tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų prekių/paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus įstatymus.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Tam tikrus duomenis, kurie reikalingi užtikrinti sutarčių įgyvendinimą galime perduoti tvarkyti Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, auditoriai, konsultantai ir pan.). Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir subrangovų dėl duomenų tvarkymo. Subjektams, užsiimantiems skolų bei skolininkų duomenų bazės administravimu. Duomenys teikiami tik teisės aktų leidžiama apimtimi ir sąlygomis. Institucijoms, turinčioms teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių, dėl jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Kliento teisės

Jūs galite susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Bendrovės atliekamo Asmens duomenų tvarkymo, gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija.

Gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;

Reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis; o reikalauti ištrinti savo, kaip Bendrovės Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

Reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė išanalizuos, ar Klientas turi teisę prašyti ir praktiškai įmanoma, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti; o nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą

Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;

Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą šioje Privatumo Politikoje nurodytais kontaktais. Klientams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, elektroninėmis priemonėmis. Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

[1] Bendrovė neatsako už Trečiųjų šalių valdomose platformose naudojamus slapukus ar privatumo politikos laikymąsi.